ZOEKPAGINA

COPYRIGHT & DISCLAIMER

De webmaster/ontwerper/eigenaar van deze site kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, voortvloeiend uit informatie op deze website of uit een aan deze website gelinkte externe website!

Het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor uw eigen risico.

De auteursrechten van via deze website gevonden informatie en/of afbeeldingen blijven berusten hij de oorspronkelijke rechthebbenden. Voor ongeoorloofd gebruik aanvaardt de webmaster/ontwerper/eigenaar van deze site geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Wellicht ten overvloede: de Koppellink kan en wil niet instaan voor de juistheid van de geboden informatie, zeker niet voor gegevens in andere sites. Sterker nog: via de Koppellink kom je bij onjuiste informatie.
Dat is niet te vermijden. De diverse gelinkte bronnen bevatten af en toe tegenstrijdigheden.
Door zorgvuldige bestudering van de informatie dien je jouw eigen oordeel te vormen.
De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen onderzoek: de zoektocht naar de juiste gegevens wil de Koppellink stimuleren. Deze site helpt je daarbij door de weg te wijzen naar heel diverse informatie.

Bij het geven van links betreffende een onderwerp is volledigheid voor de Koppellink geen prioriteit.

Samenvattend: via links en dieplinks wordt de weg gewezen naar informatie in andere sites, noch die andere site, noch de Koppellink is verantwoordelijk voor het gebruik van de gevonden informatie. Bij dieplinks wordt steeds tevens een link naar de homepage van die site gegeven, lees de gebruiksvoorwaarden en disclaimer aldaar.

Zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met bestaande auteurs- en andere rechten, de Koppellink wil deze respecteren.
Uitsluitend voor degenen die menen dat hun rechten desondanks geschonden worden is het e-mailadres docrecht@xs4all.nl bedoeld.


TERUG
naar
vorige
scherm